Ngồi tựa song đào

Bình luận (3)

 1. zombie174

  Ngồi rằng là ngồi tựa í ơ có... mấy song _ ơi ơ.... đào
  Là ngồi tựa có a song đào, ấy mấy đêm là đêm í hôm qua
  Ngồi rằng là ngồi tựa í ơ có... mấy song, ơi ớ.... đào
  Là ngồi tựa có a song đào.

  Hỏi người là người tri kỷ í ơ.
  Cũng có a ra vào, là ra vào có thấy vấn vương.
  Hử lá hội hừ.

  Gió rằng là gió lạnh í ơ có.... mấy đêm, ơi ớ.... trường
  Là gió lạnh suốt đêm đông trường, ấy mấy đêm là đêm í hôm qua.
  Gió rằng là gió lạnh í ơ có... mấy đêm, ơi ớ trường
  Là gió lạnh suốt đêm đông trường.

  Nửa chăn là chăn, nửa chiếu í ơ
  Cũng có a nửa giường, là nửa giường để đó đợi ai.
  Hử lá hội hừ.

  Ngắt rằng là ngắt nhuỵ í ơ có... mấy bông ơi ơ... nhài
  Là ngắt nhuỵ cái bông huê nhài, ấy mấy đôi là đôi i í tay em
  Ngắt rằng là ngắt i nhụy í ơ có...mấy bông ơi ơ...nhài
  Là ngắt nhụy cái bông huê nhài...

  Tay giơ ơ... là giơ đón gió í ơ
  Cũng có a tay chòi là tay chòi đón gió vẹo trăng.
  Rủi... i ỉ may... bởi tại ơ.ơ ơ. ới a là... chị Hằng....

 2. Ngọc Thạch

  @ bạn hungnq: Đây là videoclip của KINH BAC TV, phụ đề ghi là Nghệ sĩ Thúy Hường, hình ảnh là Thúy Hường và lời ca cũng từ miệng Thúy Hường phát ra, không thể có giọng Khánh Hạ vào đây được!

 3. hungnq

  Dung nhan là Thúy Hường mà giọng lại của Khánh Hạ thì phải ? Đề nghị BBT xem lại