Mười nhớ

MƯỜI NHỚ

Dân ca Quan họ Bắc Ninh
Trình bày: Thúy Cải.
************************************

 

Một em nhớ đôi bạn chung tình
Hai em nhớ yểu điệu
Ba em nhớ tiếng nói
Bốn em nhớ đến nỗi người đồng tâm
A hội hà hừ hội hừ là hư hội hừ
Năm nhớ người vui nụ cười tin em nhớ a hội a a tính tình .
Tính a tinh tính tình tình tinh a hội hà ư hội hừ là hư hội hừ.
Sáu em nhớ gửi lời thăm người
Bảy em nhớ tới người tri kỷ
Tám em nhớ phong thư gửi nhạn
Chín em nhớ đến nỗi người tri âm
A hội hà hư hội hừ là hư hội hừ
Mười xin chung tình nên em nhớ a ơi a a tính tình.
Tính i a tinh tính tình tình tinh a hội hà hư hội hừ là hư hội hừ.

Bình luận (0)