Mười nhớ

MƯỜI NHỚ

Dân ca Quan họ Bắc Ninh
Trình bày: Ngọc Kim-Xuân Trường
*********************

Một em nhớ đôi bạn chung tình
Hai em nhớ yểu điệu
Ba em nhớ tiếng nói
Bốn em nhớđến đôi người đồng tâm
A hời a ư hời ư là i hời ư
Năm nhớ người buông nụ cười nên tôi nhớ
a hời a chứ a tính tình
Tình i i tình tính tình tình tình tinh
a hời a ư hời ư là ứ hời ừ
Sáu em nhớ em gửi lời thăm người
Bẩy em nhớ tới người tri kỷ
Tám em nhớ phong thư gửi nhạn
Chín em nhớ đến đôi người tri âm
À hỡi a ư hỡi ư là i hỡi ừ
Mười xinh chung tình nên em nhớ
a ơi a chứ a tính tình
Tình i i a tính tình tình tình
a hỡi a ư hời ư là ư hời .. ư ..

Bình luận (1)

 1. ThanhNguyễn
  MƯỜI NHỚ
  Dân ca Quan họ Bắc Ninh
  Trình bày: Ngọc Kim-Xuân Trường
  *********************


  Một em nhớ đôi bạn chung tình
  Hai em nhớ yểu điệu
  Ba em nhớ tiếng nói
  Bốn em nhớđến đôi người đồng tâm
  A hời a ư hời ư là i hời ư
  Năm nhớ người buông nụ cười nên tôi nhớ
  a hời a chứ a tính tình
  Tình i i tình tính tình tình tình tinh
  a hời a ư hời ư là ứ hời ừ
  Sáu em nhớ em gửi lời thăm người
  Bẩy em nhớ tới người tri kỷ
  Tám em nhớ phong thư gửi nhạn
  Chín em nhớ đến đôi người tri âm
  À hỡi a ư hỡi ư là i hỡi ừ
  Mười xinh chung tình nên em nhớ
  a ơi a chứ a tính tình
  Tình i i a tính tình tình tình
  a hỡi a ư hời ư là ư hời .. ư ..