Mười nhớ

MƯỜI NHỚDân ca Quan họ Bắc Ninh
Trình bày: Thu Hồng-Tốp nữ Đoàn QHBN
************************************

 

Một em nhớ đôi bạn chung tình
Hai em nhớ yểu điệu
Ba em nhớ tiếng nói
Bốn em nhớ đến nỗi người đồng tâm
A hội hà hừ hội hừ là hư hội hừ
Năm nhớ người vui nụ cười tin em nhớ a hội a a tính tình .
Tính a tinh tính tình tình tinh a hội hà ư hội hừ là hư hội hừ.
Sáu em nhớ gửi lời thăm người
Bảy em nhớ tới người tri kỷ
Tám em nhớ phong thư gửi nhạn
Chín em nhớ đến nỗi người tri âm
A hội hà hư hội hừ là hư hội hừ
Mười xin chung tình nên em nhớ a ơi a a tính tình.
Tính i a tinh tính tình tình tinh a hội hà hư hội hừ là hư hội hừ.

Bình luận (1)

 1. hoàng thanh hải
  hoàng thanh hải
  MƯỜI NHỚ(DCQH_LỜI CỔ)
  Một em nhớ đôi bạn chung tình
  Hai em nhớ yểu điệu
  Ba em nhớ tiếng nói
  Bốn em nhớ đến nỗi người đồng tâm
  A hợi hà hừ hợi hừ là hư hợi hừ
  Năm nhớ người vui nụ cười tin em nhớ a hợi a a tính tình .
  Tính a tinh tính tình tình tinh a hợi hà ư hội hừ là hư hội hừ.
  Sáu em nhớ gửi lời thăm người
  Bảy em nhớ tới người tri kỷ
  Tam em nhớ phong thư gửi nhạn
  Chín em nhớ tới nỗi người tri âm
  A hợi hà hư hợi hừ là hư hợi hừ
  Mười xin chung tình nên em nhớ a ơi a a chúng mình.
  Tính i a tinh tính tình tình tinh a hợi hà hư hợi hừ là hư hợi hừ.