Mời trầu

Bình luận (2)

  1. T4 an ninh R
    T4 an ninh R
    Quá tuyệt ca sỹ lĩnh xướng câu thơ:Cả ba cây dựa bên nhau-Giữa giời non nước một màu tư không-Đa đoan chi mấy hóa không,thật mượt mà và thăm thẳm...Hay quá mê ly đi cô lĩnh xướng ơi.
  2. T4 an ninh R
    T4 an ninh R
    Liên khúc bắc bộ tuyệt chiêu,