Mời trầu

Bình luận (2)

  1. Hoàng Đình Tứ
    Hoàng Đình Tứ
    Giai điệu và lời hay và đẹp quá.Sánh với những làn điệu dân ca quan họ hay nhất vùng đồng bằng bắc bộ.Tôi nghĩ,nếu có điều kiện sưu tầm thêm nhiều điệu khác để có thể lập hồ sơ đề nghị Unesco công nhận là di sản văn hoá phi vật thể của nhân loại.
  2. Nhữ Minh Tấn này
    Nhữ Minh Tấn này
    Bài hát này hay quá ! nghe bao nhiêu lần cũng không chán . Cám ơn các nghệ sĩ đã thể hiện bài hat này ! đó cũng là cách để giữ lại cho dân tộc một bài dân ca hay .