Mời trầu
MỜI TRẦUDân ca Nghệ TĩnhTrình bày: Hồng Lựu-Tốp nữ.******************************* Quanh quanh đường vô xứ Nghệ,Ôi sơn thuỷ hữu tình,Xứ nhân kiệt địa linh,Khách xa gần ở lại, cô bác xa gần ở lại.Miếng cau dầm trù trại,Vôi thuốc quyện thêm nồng,Tình xứ Nghệ thủy chung,Miếng trầu thơm đượm tình nghĩa xóm làng,Mộc mạc quê nhà nhưng đậm đà đằm thắm.Đượm tình câu ví dặm,Lòng Phường Vải kết vui,Hồng đôi má lứa đôi,Trầu thêm tình thêm nghĩa,Mà thêm nặng tình nặng nghĩa.Trầu em trao tay tri kỉ,Trầu em bỏ quỹ tri âm,Miếng trầu nụ hoa tiên,Chờ văn nhân em đợi người anh hùng,Miếng trầu nụ hoa hồng em đợi người quân tử.Khi trầu trao thuốc mở,Khi môi thắm miệng cười,Trầu kết nghĩa làm đôi,Cho sắc tầm tình hạo,Mà thoả sắc tầm tình hạo.Gió hương đưa khách tới,Trăng chỉ lối đưa đường,Xin nhận miếng trầu thơm,Bén duyên nhau ta xích lại thêm gần,Câu ví dặm ân tình đẹp miền quê xứ Nghệ,Đẹp tình người xứ Nghệ.