Lý vọng phu

LÝ VỌNG PHU

Dân ca khu V

Trình bày: Thu Hiền

************************

 

Trên trời chừ có đám mây xanh
Chính giữa mây trắng
Chừ xung quanh mây vàng
Ôi là phụ tình phàng
Chừ là duyên là chi lắm bấy
Chừ cái dạ em trông chàng

Chừ cái dạ em trông chàng
Mà không thấy chàng đâu
Hỡi chàng là chàng ơi
Chi mà tệ, tệ lắm chàng
Chi mà bạc, bạc lắm chàng

Chừ nín nín đi con,
Con ơi con hỡi, là hỡi con hời

Xin nhắn gởi một lời
Nhân nghĩa bạn ấy chớ quên đừng quên
Hỡi chàng là chàng ơi
Chi mà tệ, tệ lắm chàng
Chi mà bạc, bạc lắm chàng
Chừ nín nín đi con,
Con ơi con hỡi, là hỡi cha con về.

Bình luận (0)