Lý mười thươngLÝ MƯỜI THƯƠNG
Dân ca Bình Trị Thiên
Trình bày:Hoàng Thanh
************************************

Một thương tóc bỏ đuôi gà
Hai thương hai thương ăn nói ơi người ơi.
Mặn mà ơi người ơi có duyên.
Mặn mà ơi người ơi có duyên
Ba thương má lúm đồng tiền.
Bốn thương bốn thương răng láng ơi người ơi
Hạt huyền ơi ngừơi ơi kém thua.
Hạt huyền ơi người ơi kém thua.
Năm thương cổ hãy đeo vùa
Sáu thương nón thượng quai tua diu dàng.
Bảy thương ăn nói khôn ngoan.
Tám thương tám thương má phấn ơi người ơi
Trông càng ơi người ơi thêm xinh
Trông càng ơi người ơi thêm xinh
Chín thương cô ở một mình.
Mười thương mười thương mắt liếc ơi.người ơi
Đưa tình ơi người cho ta.
Đưa tình ơi người ơi cho ta

Bình luận (1)

 1. ThanhNguyễn
  LÝ MƯỜI THƯƠNG
  Dân ca Bình Trị Thiên
  Trình bày:Hoàng Thanh
  ************************************

  Một thương tóc bỏ đuôi gà
  Hai thương hai thương ăn nói ơi người ơi.
  Mặn mà ơi người ơi có duyên.
  Mặn mà ơi người ơi có duyên
  Ba thương má lúm đồng tiền.
  Bốn thương bốn thương răng láng ơi người ơi
  Hạt huyền ơi ngừơi ơi kém thua.
  Hạt huyền ơi người ơi kém thua.
  Năm thương cổ hãy đeo vùa
  Sáu thương nón thượng quai tua diu dàng.
  Bảy thương ăn nói khôn ngoan.
  Tám thương tám thương má phấn ơi người ơi
  Trông càng ơi người ơi thêm xinh
  Trông càng ơi người ơi thêm xinh
  Chín thương cô ở một mình.
  Mười thương mười thương mắt liếc ơi.người ơi
  Đưa tình ơi người cho ta.
  Đưa tình ơi người ơi cho ta