Lý mười thươngLÝ MƯỜI THƯƠNG
Dân ca Bình Trị Thiên
Trình bày: Nghệ sĩ Châu Loan
****************************

Một thương tóc bỏ theo gà
Hai thương, hai thương ăn nói ơi nường ơi.
Mặn mà ơi nường ơi có duyên.
Mặn mà ơi nường ơi có duyên
Ba thương má lúm đồng tiền.
Bốn thương, bốn thương răng láng ơi nường ơi
Hột huyền ơi nường ơi kém thua.
Hột huyền ơi nường ơi kém thua.
Năm thương cổ hẹ đeo bùa.
Sáu thương, sáu thương nón thượng ơi nường ơi.
Quai tùa ơi nường ơi dịu dàng.
Quai tùa ơi nường ơi dịu dàng
Bảy thương ăn nói khôn ngoan.
Tám thương tám thương má phấn ơi nường ơi
Lại càng ơi nường ơi thêm xinh
Lại càng ơi nường ơi thêm xinh.
Chín thương em ở một mình
Mười thương mười thương giữ trọn ơi nường ơi
Mối tình ơi nường ơi cho ai
Mối tình ơi nường ơi cho ai

Bình luận (2)

 1. ThanhNguyễn
  LÝ MƯỜI THƯƠNG
  Dân ca Bình Trị Thiên
  Trình bày: Nghệ sĩ Châu Loan
  ****************************

  Một thương tóc bỏ theo gà
  Hai thương, hai thương ăn nói ơi nường ơi.
  Mặn mà ơi nường ơi có duyên.
  Mặn mà ơi nường ơi có duyên
  Ba thương má lúm đồng tiền.
  Bốn thương, bốn thương răng láng ơi nường ơi
  Hột huyền ơi nường ơi kém thua.
  Hột huyền ơi nường ơi kém thua.
  Năm thương cổ hẹ đeo bùa.
  Sáu thương, sáu thương nón thượng ơi nường ơi.
  Quai tùa ơi nường ơi dịu dàng.
  Quai tùa ơi nường ơi dịu dàng
  Bảy thương ăn nói khôn ngoan.
  Tám thương tám thương má phấn ơi nường ơi
  Lại càng ơi nường ơi thêm xinh
  Lại càng ơi nường ơi thêm xinh.
  Chín thương em ở một mình
  Mười thương mười thương giữ trọn ơi nường ơi
  Mối tình ơi nường ơi cho ai
  Mối tình ơi nường ơi cho ai
 2. tuvisao
  Mong BQT, BBT cho list lời ( Lý mười thương-NSND CHÂU LOAN). Cháu xin cảm ơn ah!