Lý hoài nam

LÝ HOÀI NAM 

Dân ca Bình Trị Thiên
Trình bày: Hoài Thanh.
********************Chiều ơ... chiều, chiều ơ... chiều
Dắt ớ... bạn, dắt ớ... bạn
Ơ đèo qua đèo là đèo qua đèo
Chim ớ... kêu, chim ớ... kêu
Tình kêu... bên nớ
Ùy. Oả. Chi rứa? Chi rứa?
Ức ức con vượn trèo là là trèo con vượn trèo
Ni bên ni ơi hỡi con vượn trèo, là ni bên ni.

Thương ai... nên tài, nên.. tài là nên ôí í bên là bên tôi í bên
Bỏ vào, bỏ vào keo tình như kêu tịch
Ủy, ỏa chi rứa chi. Chi rứa?
Nói.. đất mềm là đau không đau
Ơi hỡi đất mềm là đau không đau...

Bình luận (2)

  1. Nguyễn Giang sơn

    lọt lòng mẹ đã nghe lời ru của mẹ là những làn điệu dân ca, thì ai bảo là già nào

  2. dvkhn90
    mới 24 tuổi đầu mà cứ thích nghe dân ca cổ. Không biết có phải mình già trước tuổi không nhỉ ?