Lý chiều chiều (đĩa than)

Bình luận (1)

  1. Ngọc Thạch

    Cảm ơn bác rockhangthan đã gửi bản thu từ đĩa than này. Bản thu này nghe như "tổ khúc" Lý Chiều chiều và Lý quạ kêu!