Lưu thủy

Bình luận (1)

  1. lhn.101263

    Kính thưa Ban biên tập, đây là tiếng hát của Nghệ sỹ ưu tú Minh Phúc - Đội ca Huế, nay là Nhà hát Đài tiếng nói Việt Nam. Đề nghị thông tin này được Ban biên tập bổ sung và cập nhật. Trân trọng!