Lung linh hồn quê xứ Nghệ

Đóng góp: Văn Sang
Người ơi... dòng sông Lam vừa trong vừa mát
Lựa mái chèo đưa câu hát ngân nga, ơ..ờ
Ai về xứ Nghệ quê ta
Nghe câu ví ơ..giặm, thiết tha ân ơ...tình

Quanh quanh đường vô xứ Nghệ
Ơi sơn thủy hữu tình
Miền nước biếc non xanh
Mênh mang câu ví giặm
Sâu nặng nghĩa tình câu ví giặm

Địa linh nhân ơ kiệt
Đất hiếu học ham ờ làm
Đất thí võ, hồn văn
Bao danh nhân biết bao tựa anh hùng
Lớn lên từ mạch nguồn câu ví giặm

Gừng cay ơ muối mặn
Bởi hết dận rồi ơ thương
Lời vàng đá sắt son
Đã thương nhau dù biển cả non nguồn
Ba vạn sáu ngàn ngày vẫn không hề phai nhạtDòng Lam ngân câu hát
Về quê Bác sen hồng
Trùng điệp điệp, non hồng
Nghe vang vọng núi sông
Giang tình ơi đưa xuống bạn câu Kiều
Đang gảy khúc tư sầu theo thuyền về bến cũ

Ví đò đưa em lái
Ví phường cấy mặn mòi
Ví phường vải dệt lứa đôi
Ví có xa xôi ta xích lại
Ví có xa gần ta xích lại

Bao đời nay rồi mãi mãi
Ví cứ thủ thỉ tâm tình
Như dòng sữa mát lành
Ví giặm lắng sâu mộc mạc mà chân thành
Ví giặm lung linh tâm hồn quê xứ Nghệ
Lung linh hồn quê xứ Nghệ

Bình luận (0)