Lúng liếngLÚNG LIẾNG
Dân ca Quan họ Bắc Ninh
Trình bày: Quốc Khanh – Thu Huyền
*********************

Lóng lánh í là lóng ới à lánh ơi í i
mắt í i i người là người lóng à lánh í ơ ơ
cũng rằng như sao,
là sao a trên giời là chứ(tôi) em có a yêu người
lắm i ì lắm i phú lý tình là đôi người ơi,
là chứ (em) tôi có a say người
lắm i lắm i phú lý tình là đôi người ơi.
Lúng liếng i là lúng ới à liếng ơi í ơ
miệng í i người cười,
là cười lúng liếng í ơ ơ cũng rằng có đôi i,
là đôi í i đồng tiền là chứ(tôi) em có a với người,
muốn i ì kết i phú lý tình là kết nhân duyên,
là chứ(tôi) em có a với người,
muốn i ì kết i phú lý tình là kết nhân duyên.

Phú đi ớ ơ là đi tìm quý í ơ ơ cũng rằng là bạn tiên,
là tiên í í chơi bời, là chứ tôi(em) có a với người,
đôi i ì đã i phú lý tình là đã đáng đôi,
là chứ tôi(em) có a với người,
đôi i ì đã i phú lý tình là đã đáng đôi.

Bình luận (2)

 1. Lê Anh Xuân
  Bài hát hay lắm! rất tình cảm, mô tả tình cảm của trai gái yêu nhau, họ trao gửi tình cảm bằng ánh mắt, miệng cười "Lóng lánh, lúng liếng". Cảm ơn hai nghệ sỹ!
 2. ThanhNguyễn
  LÚNG LIẾNG
  Dân ca Quan họ Bắc Ninh
  Trình bày: Quốc Khanh – Thu Huyền
  *********************

  Lóng lánh í là lóng ới à lánh ơi í i
  mắt í i i người là người lóng à lánh í ơ ơ
  cũng rằng như sao,
  là sao a trên giời là chứ(tôi) em có a yêu người
  lắm i ì lắm i phú lý tình là đôi người ơi,
  là chứ (em) tôi có a say người
  lắm i lắm i phú lý tình là đôi người ơi.
  Lúng liếng i là lúng ới à liếng ơi í ơ
  miệng í i người cười,
  là cười lúng liếng í ơ ơ cũng rằng có đôi i,
  là đôi í i đồng tiền là chứ(tôi) em có a với người,
  muốn i ì kết i phú lý tình là kết nhân duyên,
  là chứ(tôi) em có a với người,
  muốn i ì kết i phú lý tình là kết nhân duyên.

  Phú đi ớ ơ là đi tìm quý í ơ ơ cũng rằng là bạn tiên,
  là tiên í í chơi bời, là chứ tôi(em) có a với người,
  đôi i ì đã i phú lý tình là đã đáng đôi,
  là chứ tôi(em) có a với người,
  đôi i ì đã i phú lý tình là đã đáng đôi.