Lời ru tìm đồng đội

Bình luận (2)

 1. lhn.101263

  Thanh Hoài và tốp nữ Đội chèo, nay là Nhà hát Đài tiếng nói Việt Nam là những nghệ sỹ thể hiện bài hát này kính thưa Ban biên tập!

 2. SaoThuy1949

  LỜI RU TÌM ĐỒNG ĐỘI

  (Hát chèo Điệu Đào liễu - Viết lời Mai Văn Lạng. )

  Hát ru : À ơi... Khói bom nay đã tan rồi .

  Lời ru tìm lại những người đã xa.

  Tháng năm mưa nắng khôn nhoà.

  Vẫn xanh như khúc dân ca quê mình,

  Nói thơ: Lời ru có bóng trúc xinh .

  Cây đa bến nước mái đình quê hương.

  Lời ru như khói như sương.

  Tìm về với mẹ thân thương sớm chiêu,

  Hát Đào liễu:

  Trổ 1: Chìm nổi áng mây í i chiều.

  Nghe chăng anh gió đưa lời ca chìm nổi áng mây í i chiều .

  Lá rừng hoà theo lời ru tha thiết từ xóm quê nghèo tiếng mẹ ru anh,

  Cánh cò chấp chới chấp chới momg ì i manh i ì i i í i ì .

  Trổ 2 Lỗi hẹn í sao í í đành .

  Tháng năm tháng năm lặng trôi lỗi hẹn í sao í i đành .

  Qua rồi chiến tranh thẳm sâu nỗi nhớ , Biết mấy ân tình đồng đội tìm nhau .

  Anh giờ nằm ở nằm ở nơi đâu i ì i i í i ì.

  Trổ 3 : Xin được í nguyện í i cầu

  Khúc hát khúc hát ru i nay xin được nguyện í i cầu .

  Vượt lên nỗi đau , chung lòng chung sức

  đất nước mạnh giầu thoả nguyện hồn anh ,

  cây đời mãi mãi, mãi mãi tươi ì i xanh i ì i i í i ì.

  Trổ 4: Dâng trọn i tâm í i thành .

  Khuc hát, khúc hát ru nay dâng trọn tâm í i thành

  như ngàn lá xanh cỏ tươi hoa thắm

  Đất nước quê mình ấp ủ hồn anh

  trong lòng đất Mẹ đất Mẹ quang ì i vinh i ì i i í i ì ./.