Lời ca dâng Đảng

Bình luận (2)

  1. quangbacninh
    Đây là ns Ngọc Hương ( cải lương ) là ns cải lương Sài Gòn chứ không phải ns Ngọc Hương (dân ca ) Bắc Bộ xin được sửa lại , xin cảm ơn .
  2. quangbacninh
    Đây là nghệ sỹ Ngọc Hương ( cải lương ) ở miền nam đã lớn tuổi rồi có ca cùng với ns Tấn Tài bài ca cổ ; BUỒNG CAU QUÊ NGOẠI , chứ đây không phải Ngọc Hương ( dân ca ) ở phía bắc 2 ns này giọng ca khác hẳn nhau và tuổi chênh nhau nhiều , đề nghị sửa lại cho đúng .