Lên chùa lễ Phật

Đóng góp: doduchien68

LÊN CHÙA LỄ PHẬT

Đỗ Đức Hiền

Nói thơ:

Bôn ba khắp nẻo dương trần

Nay con về với của nhân cõi thiền

Quẳng lo âu bớt ưu phiền

Tinh tâm tìm phút bình yên riêng mình

ĐÀO LIỄU

Đội lễ í i lên í i chùa

Hôm i nay chúng con thành ì tâm

Đội lễ í lên í i chùa

Thắp một tuần í i nhang

Hướng về đức i Phật

Tâm trí nhẹ nhàng

Phong thái nghiêm trang

Con nguyện cầu

Hai chữ, hai chữ bình ì i an

í ì i, i í i ì.

Quỳ dưới í Phật í i đàn

Ôi linh thiêng phút giây bình yên

Con Quỳ í Phật í i đàn

Chuông mõ ngân í i vang

Kệ kinh lắng lại

Con thấy trong lòng

như có nắng (ban ) mai

như nhiệm màu

Phật Pháp, Phật pháp rạng (ngời) soi

Í ì i, i í i ì

Sống ở í trên í i đời

Luôn tu tâm tích nhân Người ơi

Con sống ở í trên í i đời

Nhớ lời Phật i í răn

Từ bi Bác i ái

Hỷ xả chân thành

Cho Phúc Đức sinh sôi

Cho cuộc đời

Mãi mãi, mãi mãi yên ì i vui

Í ì i, i í i ì.

Cứu khổ í muôn í i người

Trong nhân gian biết bao khổ đau

Phật Cứu khổ í muôn í i người

Hiện hữu muôn í i nơi

Phật trong tâm i đó

Ai có lòng thành

(Thì) Phật độ chứng minh

Tâm tức Phật,

Phật ở. Phật ở trong ì i tâm

Í ì i, i í i ì.

Xoá hết i lỗi í i lầm

Khi tâm ta sáng trong thiện nhân

Xoá hết i lỗi í i lầm

Không làm ác í i gian

Chăm lo công i đức

Chung sức xây đời

Cho Hạnh phúc ấm no

Phật trong đời

Phật chiếu, Phật chứng muôn ì i nơi

Í ì i, i í i ì./

Bình luận (0)