Làm theo lời Bác

Bình luận (1)

  1. lhn.101263

    Giọng ca mẫu mực, sẽ còn lưu mãi với thời gian: Nghệ sỹ nhân dân Châu Loan!