Kiên Giang trong ánh mắt em

Bình luận (1)

  1. lhn.101263

    Tác giả bài ca này là Văn Hồng Cẩm kính thưa Ban biên tập. Dẫn chiếu: https://loibaihat.mobi/loi-bai-hat/IW8CIWO6/kien-giang-trong-anh-mat-em-hoai-thanh-phuong-lien.html. Trân trọng!