Khơi dòng nước mát

Hò ơ…Tay ta đắp đập xây hồ

Khơi giòng nước mát tưới cho ruộng đồng

Mai ngày lúa nặng trĩu bông

Quê hương giàu đẹp thì lòng ta mới vui…ơ ơ ơ hò…

Bình luận (0)