Khi mùa tu hú gọi bầy

Bình luận (2)

  1. Yêu dân tộc

    Tôi yêu dân ca như 1 phần cơ thể! Đây là điệu dung pái (hỏi nhau ) dân ca Dao.

  2. MacPhi50
    Một bài dân ca Dao rất hay mọng rằng có nhiều lời mới hay để cả VN đều thuộc và biết bài DC Dao này.Theo tôi biết bài này mới là bài thứ ba trong làn điệu dân ca Dao này