Huê tình

HUÊ TÌNH (hát xẩm)
 
Dứa dại không gai, chúng anh nghĩ rằng cây thì dứa dại nó không gai
Ai ngờ thì gai dứa ơ lại dài hơn chông
Em dối anh em chửa có chồng.

Nói dối anh em chửa có chồng
Hỏi con đâu các cô mình bế mình bồng trên tay
Hỏi cái gì lù lù trước ngực cô nàng may
Oản tẻ hay cặp bánh dày vừa trắng vừa xinh
Nhác thì coi qua, em nom thấy nó hữu tình.

Nhác coi qua (thời chứ) nom thấy hữu tình
Ướm hỏi cô mình của lạ hay là của quen 
Nhích vào đây ngó cái anh xem, muốn bạc hay muốn tiền
Chả tiếc cô mình làm chi
Anh cứ khuyên em chớ để nó làm gì.

Khuyên mấy em chớ để làm gì
Nữa một mai xốc xa xốc xếch xộc xà xộc xệch
Chả còn gì là cái xuân xanh
Cứ nghe anh, chơi xuân mát ruột nó lại lành.

Nghe mấy anh chơi xuân mát ruột càng lành
Nam bước mành mành, thỏa lược các cô mình xem
Anh cứ chơi cho gãy khóa long then
Chơi cho mà oản tẻ, đi tìm lấy cậu chuối xanh
Chả nghe anh mát ruột nó mà lành.

Bình luận (1)

 1. duongphuongminh
  Dứa dại không gai
  Chúng anh nghĩ rằng cây thì dứa dại nó không gai
  Ai ngờ thì gai dứa ơ lại dài hơn chông
  Em dối anh ì em chửa có chồng.

  Nói dối anh a em chửa có chồng
  Hỏi con đâu các cô mình bế mình bồng trên tay
  Hỏi cái gì nó lù lù trước ngực cô nàng may
  Oản tẻ hay cặp bánh dày
  Vừa trắng vừa xinh
  Nhác thì coi qua, em nom thấy nó hữu tình

  Nhác coi qua thời tôi nom thấy hữu tình
  Ướm hỏi cô mình, của lạ hay là của quen
  Nhích vào đây, ngó cái anh xem à
  Muốn bạc hay muốn tiền
  Chả tiếc cô mình làm chi
  Anh cứ khuyên em chớ để nó làm gì...

  Khuyên mấy em a chớ để làm gì
  Nữa một mai xốc xa xốc xếch xộc xà xộc xệch
  Chả còn gì là cái xuân xanh
  Cứ nghe anh, chơi xuân mát ruột nó lại lành...

  Nghe mấy anh, chơi xuân mát ruột càng lành
  Nam bước mành mành, thỏa lược các cô mình xem
  Anh cứ chơi cho gãy khóa long then i
  Chơi cho mà oản tẻ, đi tìm cái cậu chuối xanh
  Chả nghe anh a mát ruột nó mà lành...