Hội Ba Đình

Bình luận (1)

  1. lhn.101263

    Đỗ Xuân là một trong những giọng hát chèo đặc biệt xuất sắc, quý hiếm trên làn sóng điện Đài tiếng nói Việt Nam, là cánh chim đầu đàn cùng với những giọng hát chèo nam Quý Bôn, Xuân Hanh, Quang Thẩm, Văn Mởn, Mạnh Tường, Đăng Tỉnh, Thanh Hải, Xuân Tươi, Khắc Tư. Những năm gần đây, làng chèo Việt Nam lại xuất hiện những giọng hát chèo nam xuất sắc khác là Duy Thường, Ngọc Hưng, Văn Chương, Đăng Kiên, Quốc Phòng, ...