Hoa tím rừng khuya

Bình luận (1)

  1. quangbn
    đề nghị BQT xem lại 3 ns ; đây là ns Bích Hạnh hát chèo còn 2 ns kia 1 là ns hát cải lương , và 1 ns hát quan họ khác hẳn nhau , xin đề nghị BQT ghi rõ .