Hoa thơm bướm lượn

HOA THƠM BƯỚM LƯỢN

Dân ca Quan họ Bắc Ninh
Trình bày: Thương Huyền

Ơi hoa tôi là này (ớ) hoa thơm
Ố tình là con bướm lượn
Ố tình là con bướm dạo ối a…
Bớ cái duyên có ã ru hời
Tôi ơ hỡi bớ cái duyên có ã ru hời
Bướm lượn là bướm ôi a nó bay
Bướm dạo là bướm ôi a nó bay.
Nước trong tôi là này ớ trong xanh
Ố tình là con cá lặn
Ố tình là con cá lội ối a…
Bớ cái duyên có a ru hời
Tôi ơi hỡi bớ cái duyên có a ru hời
Cá lặn là cá ối à cắn câu
Cá lội là cá ối à cắn câu
Ấy yêu tới là nay ơ…..ớ là yêu nhau
Ôi tình là tình người ngãi
Ớ tình là tình người người ngãi ớ. a
Bớ cái duyên có a ru hời
Ôi ơi hỡi bớ cái duyên có a ru hời
Nón mượn là nón ối à cho nhau
Nón mượn là nón ối à cho nhau

Bình luận (1)

 1. ThanhNguyễn
  HOA THƠM BƯỚM LƯỢN
  Dân ca Quan họ Bắc Ninh
  Trình bày: Thương Huyền


  Ơi hoa tôi là này (ớ) hoa thơm
  Ố tình là con bướm lượn
  Ố tình là con bướm dạo ối a…
  Bớ cái duyên có ã ru hời
  Tôi ơ hỡi bớ cái duyên có ã ru hời
  Bướm lượn là bướm ôi a nó bay
  Bướm dạo là bướm ôi a nó bay.
  Nước trong tôi là này ớ trong xanh
  Ố tình là con cá lặn
  Ố tình là con cá lội ối a…
  Bớ cái duyên có a ru hời
  Tôi ơi hỡi bớ cái duyên có a ru hời
  Cá lặn là cá ối à cắn câu
  Cá lội là cá ối à cắn câu
  Ấy yêu tới là nay ơ…..ớ là yêu nhau
  Ôi tình là tình người ngãi
  Ớ tình là tình người người ngãi ớ. a
  Bớ cái duyên có a ru hời
  Ôi ơi hỡi bớ cái duyên có a ru hời
  Nón mượn là nón ối à cho nhau
  Nón mượn là nón ối à cho nhau