Hoa thơm bướm lượn

HOA THƠM BƯỚM LƯỢN

Dân ca Quan họ Bắc Ninh
Trình bày: Lê Thanh
***********************


Ấy hoa tôi là này ớ hoa thơm
Ố tình là con bướm lượn
Ố tình là con bướm dạo i a…
Bớ cái duyên có ã ru hời
Tôi ơ hỡi bớ cái duyên có á ru hời
Bướm lượn là bướm ôi a nó bay
Bướm dạo là bướm ới a nó bay.

Ấy nước nay là này ơ  trong xanh
Ố tình là con cá lặn
Ố tình là con cá lội ối a…
Bớ cái duyên có a ru hời
Tôi ơi hỡi bớ cái duyên có a ru hời
Cá lội là cá ối à nó bơi
Cá lặn là cá ối à cắn câu

Ấy yêu nay là nay ơ…..ớ  yêu nhau
Ố tình là người cởi áo
Ố tình là người cởi áo i. a
Bớ cái duyên có a ru hời
Tôi ơi hỡi bớ cái duyên có a ru hời
Áo cởi này trao ối à cho nhau
Áo cởi này trao ối à cho nhau…
Ấy bên nay lả nay ớ ơ về nhà
Ố tình là thầy mẹ hỏi
Ố tình là thầy mẹ hỏi í-ơ
Bớ cái duyên có a ru hời
Tôi ơ hỡi bớ cái duyên có á ru hời
Em nói có a dối rằng
Em đi có a qua cầu
Là áo ới a gió bay
Em đi có a qua cầu
Là gió ới a gió bay

 

Bình luận (0)