Hoa thơm bướm lượn
HOA THƠM BƯỚM LƯỢNDân ca Quan họ Bắc NinhTrình bày: Lê Thanh*********************** Ấy hoa tôi là này ớ hoa thơmỐ tình là con bướm lượnỐ tình là con bướm dạo i a…Bớ cái duyên có ã ru hờiTôi ơ hỡi bớ cái duyên có á ru hờiBướm lượn là bướm ôi a nó bayBướm dạo là bướm ới a nó bay.Ấy nước nay là này ơ  trong xanhỐ tình là con cá lặnỐ tình là con cá lội ối a…Bớ cái duyên có a ru hờiTôi ơi hỡi bớ cái duyên có a ru hờiCá lội là cá ối à nó bơiCá lặn là cá ối à cắn câuẤy yêu nay là nay ơ…..ớ  yêu nhauỐ tình là người cởi áoỐ tình là người cởi áo i. aBớ cái duyên có a ru hờiTôi ơi hỡi bớ cái duyên có a ru hờiÁo cởi này trao ối à cho nhauÁo cởi này trao ối à cho nhau…Ấy bên nay lả nay ớ ơ về nhàỐ tình là thầy mẹ hỏiỐ tình là thầy mẹ hỏi í-ơBớ cái duyên có a ru hờiTôi ơ hỡi bớ cái duyên có á ru hờiEm nói có a dối rằngEm đi có a qua cầuLà áo ới a gió bayEm đi có a qua cầuLà gió ới a gió bay