Hát cùng mùa xuân

Đóng góp: Thanh Giang
HÁT CÙNG MÙA XUÂN


Tiếng ca hự là, em hát gọi í i í i,
Nay ới i đón mùa, đón mùa xuân.
Câu quan họ đầy ân tình.
Câu quan họ từ quê em Bắc Ninh.
Xin gửi đến, khắp nơi xa hay a à gần là,
Câu quan họ từ quê em Bắc Ninh
Xin gửi đến, khắp nơi xa hay a à gần.
Bắc Ninh hự là, quê hương của i í i.
Nay ới i í i muôn vàn khúc tình ca.
Xa hay gần đều vẫn chung một nhà
Khi xuân về đẹp thêm bao cánh hoa.
Chim đầm ấm, Sắc xuân thêm xuân a mọi nhà là
Khi xuân về đẹp thêm bao cánh hoa.
Thêm đầm ấm, sắc xuân thêm xuân a mọi nhà.
Vui xuân hự là anh chung một í i í i.
Tiếng hát í i i, hát cùng hát cùng em.
Câu quan họ chảy êm à đềm
Như câu thề tình thêm duyên thắm duyên,
Hát cùng với sắc xuân nay a a trăm miền là
Như câu thề tình thêm duyên thắm duyên.
Xuân về với, với muôn câu ca a dịu hiền.

Bình luận (0)