Hát câu chung thủy

Bình luận (1)

  1. quangbacninh
    Đề nghi BQT đính chính thêm đây là ns Thanh Quý tức [ Quý Bôn ] thể hiện cùng nsut Minh Tâm .