Hạ Long thần tiên

Đóng góp: nghecheo2016

Bình luận (1)

 1. nghecheo2016

  Hạ Long Thần Tiên

  (Nói thơ)

  Đây kỳ quan thiên nhiên ban tặng

  Vịnh Hạ Long huyền ảo lung linh

  Một vùng mây nước hữu tình

  Với ngàn đảo ngọc, đảo xinh giăng thành.

  (Hát: Sa lệch chênh)
  (Trổ mở) Lạc chốn đào nguyên i ơi i nào ì nào tưởng đâu ấy mà ta lạc i chốn đào ì nguyên

  Chứ lung thời ì linh, huyền ì ảo i i..

  Ơi i ới i a mà để thiên nhiên chứ thiên nhiên xếp bầy ì

  Ơi i cũng i nhờ ơn chứ tay thời xếp i đặt khéo lên cảnh thần tiên i ì i i í i ì.

  ( Trổ 2) Thuyền ai, ơi i đậu bến Thiên Cung i thấp i thoáng i mờ sương chứ động tiên thời thấp thoáng mờ sương ấy đẹp ì thay huyền ì ảo i i

  Ơi i ới i a mà để cho lòng chứ cho lòng đắm say i i

  Ơi i kìa ì trời mây, trời mây hoà nước biếc i một i ì mầu ì i i i í i ì.


  (Trổ 3) Kìa ì hòn Trống i Mái mà đứng chờ ì

  Ơi i kìa ì chờ ai, chờ ai thời đã hoá i thành chứ hoá i thành huyền

  thoại i i

  Ơi i ới i a mà để ngàn đời chứ ngàn đời thi nhân i i

  Ơi i làm ì làm ì thơ làm thơ thời say trước biển i i trời ì i i i í i ì...

  An HaiMinh(Đăng Khánh) Ngày6-6-2016