Gửi về trường cũ

Gửi về trường cũ
Hát văn. 
Soạn lời: Mai Văn Lạng

Trăm suối nghìn sông đổ về biển cả
Từ máI trường này chúng em đi trăm ngả muôn phương
Mỗi khi nhớ về lòng bao nỗi vấn vương
Khúc hát yêu thương gửi về trường cũ.

Lớp xưa trường cũ đâu rồi
phượng rơi lạc cả tiếng cười thân quen
Vượt lên những nỗi niềm riêng
Thầy cô dìu dắt chúng em nên người
gió xua mây mưa tạnh, mấy trôi
chắt chịu sắc đất hương trời vì đàn em
lắng trong những hạt sương đêm
thầy cô như thể mẹ hiền bên nôi.
Quê nghèo chỉ sắn khoai thôi
Thấy cô dậy bảo nên người mai sau.
Quê nghèo tình có nghèo đâu
Trò ngoan vẫn giúp đỡ nhau học hành
Dòng sông tươi mát ngọt lành
phù sa bồi đắp nên thành quê hương
Dẫu đi trăm ngả muôn phương
vẫn yêu tha thiết, vẫn vấn vương bên mình
Công cha nghĩa mẹ sinh thành
Thấy cô dậy bảo có mình hôm nay
Như vầng trăng khuyết đang đây
Chúng em nhớ mãi tình thầy nghĩa cô
Nghìn năm gương sáng không mờ
Gửi về trường cũ lời thơ ân tình./.

Bình luận (0)