Gửi người chiến sĩ em yêu

Bình luận (1)

  1. CAO VIET DUNG
    CAO VIET DUNG
    Tiếng hát của chị nghe truyền cảm tôi rất thích
    nghe chị hát từ 20 năm trở lại đây.