Gửi đảo xa khúc hát quan họ

Bình luận (1)

  1. hlub koj heev
    Gửi đảo xa khúc ca Quan họ, cảm ơn ngọc phan đã cho mọi người thưởng thức một điệu quan họ ngọt ngào chuyển cảm thấm nồng tình ái đối với các chiến sĩ nơi biên cương, nơi đảo xã ngay đêm canh giữ cho quê hương bình yên ấn no hạnh phúc.