Giọng hò quê ta

Đóng góp: Nhạc sĩ Dân Huyền
Cảnh đẹp nên thơ
Người Trị Thiên trai hiền gái lịch
Đất Trị Thiên lắm cảnh đẹp nên thơ
Truyền thống chống xâm lăng tô thắm sắc cờ
Vì tự do độc lập, theo tiếng gọi của Bác Hồ đang tiến lên.

Bình luận (0)