Giao duyên

Bình luận (2)

  1. lhn.101263

    Đây là bài hát thuộc thể loại dân ca Bắc bộ, do nghệ sỹ ưu tú Minh Phương, nghệ sỹ ưu tú Sông Thương và tốp nam nữ Nhà hát chèo Hải Dương thể hiện, chứ không phải thể loại hát chèo và cũng không phải tiết mục đơn ca. Đề nghị Ban biên tập kiểm tra, bổ sung và chỉnh sửa thông tin. Trân trọng!

  2. MacPhi50
    Đây là bài "Trúc Mai "Dân Ca Hà Nam khác với bài Trúc Mai Dân Ca Hà Đông