Duyên phận phải chiều
DUYÊN PHẬN PHẢI CHIỀUThể loại: Dân ca Phú ThọTrình bày: Hồng Ngát-Tốp nữ.**********************   Duyên phận phú lý phải chiều là đôi chúng taDuyên phận phú lý phải chiều Cái dây tơ hồng tình xe vấn vítCái sợi chỉ điều bà Nguyệt khéo xe là đôi chúng taDuyên phận phú lý phải chiều.