Đường trường thu rồi

Đóng góp: SaoThuy1949

Bình luận (1)

  1. lhn.101263

    "Đường trường thu rồi" - Làn điệu chèo cổ quý hiếm này dường như chỉ dành cho những giọng hát chèo xuất sắc, tên tuổi lẫy lừng như NSUT Minh Thu. Chúc NSUT Minh Thu mãi giữ vững giọng hát đắm say lòng người để tiếp tục đóng góp công sức vào sự nghiệp bảo tồn và gìn giữ bộ môn nghệ thuật truyền thống của dân tộc!