Đường trường quyên đề

Đóng góp: SaoThuy1949

Bình luận (1)

  1. lhn.101263

    NSND Minh Thu là con gái cố NSND Mạnh Tuấn. Cả 2 cha con NSND Minh Thu đều là diễn viên Nhà hát chèo Việt Nam. Đúng là tiếng hát con nhà nòi: bác học, uyên thâm, tuyệt đỉnh và mẫu mực!