Đường lên Tây Bắc

Bình luận (1)

  1. lhn.101263

    Đây là tiếng hát Nghệ sỹ nhân dân Thanh Hoài và tốp nam nữ Nhà hát chèo Việt Nam. Trân trọng!