Đường lên Tây Bắc

Bình luận (1)

  1. lhn.101263

    Kính thưa Ban biên tập! Đây là tiếng hát Nghệ sỹ nhân dân Thanh Hoài và tốp nam nữ Nhà hát chèo Việt Nam. Trân trọng!