Dùng Dằng đêm giã bạn

Bình luận (2)

  1. Hải Lê Nam

    Tiếng hát chị Thanh Hiếu lúc nào và ở đâu cũng làm say đắm lòng người. Cảm ơn chị Thanh Hiếu về những tuyệt phẩm dân ca quan họ do chị thể hiện!

  2. Lê Văn Phúc
    Lê Văn Phúc
    Nghe chi Thanh Hiếu hát hay quá nhưng chẳng biết mặt chị thế nào. Tôi nghĩ chị chắc đẹp xinh dễ thương lắm, như công chúa, quận chúa, tiểu thư ngày xưa. Ngày xưa, thế nào chị cũng được vua triệu vào cung.