Dòng sông quê hương

Bình luận (1)

  1. lhn.101263

    Thưa Ban biên tập! Thể hiện bài hát này là NSUT Minh Phương và tốp nữ Nhà hát Đài tiếng nói Việt Nam, thay vì tốp nam nữ Nhà hát Đài tiếng nói Việt Nam. Đề nghị Ban biên tập tiếp thu, chỉnh sửa thông tin này. Trân trọng!