Đố hoa

ĐỐ HOA

Hát Xoan(Dân ca Phú Thọ)
Trình bày: Phan Muôn – Hồng Liên.
*****************************************

 

Anh đố em biết huê gì nó nở trên rừng bạc bội?
Anh đố em biết huê gì nó nở nội đồng không?
Anh đố em biết huê gì nở bẩy tám lần chông?
Anh đố em biết huê gì nở mùa Đông vàng trắng vàng
Nở mùa Đông vàng trắng vàng?

Anh đã đố thì anh lại giảng, qua hòa
Em chẳng biết thời anh giảng cho dân nghe

Huê sim, huê mua nó nở trên rừng bạc bội
Nhược bằng huê lúa nở nội đồng không
Nhược bằng huê dứa nở bẩy tám lần chông
Nhược bằng huê cải nở mùa Đông vàng trắng vàng
Nở mùa Đông vàng trắng vàng!

Em  đố anh biết huê gì nó nở trên rừng bạc bội?
Em đố anh biết huê gì nó nở nội đồng không?
Em đố anh biết huê gì nở bẩy tám lần chông?
Em đố anh biết huê gì nở mùa Đông vàng trắng vàng
Nở mùa Đông vàng trắng vàng?

Em đã đố thời em lại giảng qua hòa
Anh chẳng biết thì em giảng cho dân nghe

Huê sim, huê mua nó nở trên rừng bạc bội
Nhược bằng huê lúa nở nội đồng không
Nhược bằng huê dứa nở bẩy tám lần chông
Nhược bằng huê cải nở mùa Đông vàng trắng vàng
Nở mùa Đông vàng trắng vàng!

 

Bình luận (1)

 1. Nguyen ha anh Thai
  Nguyen ha anh Thai
  Lời bài hát Đố hoa

  Anh đố em biết huê gì nở trên rừng bạc bội?
  Anh đố em biết huê gì nở nội đồng không?
  Anh đố em biết huê gì nở bẩy tám lần chông?
  Anh đố em biết huê gì nở mùa đông hoa vàng trắng vàng?

  Anh đã đố thời em sẽ giảng
  (Qua hòa) anh chẳng biết thời em giảng anh nghe:
  Huê sim, huê mua nở trên rừng bạc bội
  Nhược bằng huê lúa nở nội đồng không
  Nhược bằng huê dứa nở bẩy tám lần chông
  Nhược bằng huê cải nở mùa đông vàng trắng vàn