Đố hoa
ĐỐ HOAHát Xoan(Dân ca Phú Thọ)Trình bày: Phan Muôn – Hồng Liên.***************************************** Anh đố em biết huê gì nó nở trên rừng bạc bội?Anh đố em biết huê gì nó nở nội đồng không?Anh đố em biết huê gì nở bẩy tám lần chông?Anh đố em biết huê gì nở mùa Đông vàng trắng vàngNở mùa Đông vàng trắng vàng?Anh đã đố thì anh lại giảng, qua hòaEm chẳng biết thời anh giảng cho dân ngheHuê sim, huê mua nó nở trên rừng bạc bộiNhược bằng huê lúa nở nội đồng khôngNhược bằng huê dứa nở bẩy tám lần chôngNhược bằng huê cải nở mùa Đông vàng trắng vàngNở mùa Đông vàng trắng vàng!Em  đố anh biết huê gì nó nở trên rừng bạc bội?Em đố anh biết huê gì nó nở nội đồng không?Em đố anh biết huê gì nở bẩy tám lần chông?Em đố anh biết huê gì nở mùa Đông vàng trắng vàngNở mùa Đông vàng trắng vàng?Em đã đố thời em lại giảng qua hòaAnh chẳng biết thì em giảng cho dân ngheHuê sim, huê mua nó nở trên rừng bạc bộiNhược bằng huê lúa nở nội đồng khôngNhược bằng huê dứa nở bẩy tám lần chôngNhược bằng huê cải nở mùa Đông vàng trắng vàngNở mùa Đông vàng trắng vàng!