Đò đưa

 ĐÒ ĐƯA

Dân ca Quan họ Bắc Ninh
Trình bày: Quốc Khanh.
***************************

 

Ấy đò là đò ai ư hội hừ, ấy đò là đò ai đò ai mà đi ở i hi i.
A á ru hời rằng a há ru hời thời đi ở mà dưới í sông ứ hội ư…
Tang ố tình tang, tang ớ tình ơi
Nên tôi phải thời tôi phải nhất tâm tôi chờ là ối a là thì chờ
Coi thử ứ xem đò ai hí hi hi

Ấy lắng mà tai nghe ư hội hừ ấy lặng mà tai nghe lắng tai mà nghe tiếng hát i hí.
A ha ha ru hơì rằng a  ha ru hời thời tiếng hát mà cũng hay ư hời hư
Tang ố tình tang, tang ớ tình ơi
Nên tôi phải thời tôi phải nhất tâm tôi chờ là ối a là thì chờ
Coi thử xem đò ai i hi hi

Ấy đò là đò ai ư hơi hừ ấy đò là đò ai đò ai mà đi ở i hi hi
A ha ha ru hời rằng a ha  ru hời thời đi ở mà dưới sông ư hời hư
Tang ố tình tang, tang ớ tình ơi
Nên tôi phải thời tôi phải nhất tâm tôi chờ là ối a là thì chờ
Coi thử ư ứ xem đò ai hí hi

Ấy lắng mà tai nghe ư hội hừ ấylặng mà tai nghe lắng tai mà nghe tiếng hát i hí.
A ha ha ru hơì rằng a ha ru hời thời tiếng hát mà cũng hay ư hời hư
Tang ố tình tang tang ớ tình ơi
Nên tôi phải thời tôi phải bước chân xuống đò là ối a a là thì đò
Quyết lái i con đò a a sang hí hi hi

 

Bình luận (0)