Đi cấy

ĐI CẤY


Lên chùa bẻ một cành sen,
Lên chùa bẻ một cành sen
Ăn cơm bằng đèn đi cấy sáng trăng 
Ba bốn cô có hẹn cùng chăng có bạn cùng chăng.

Thắp đèn ta sẽ chơi trăng ngoài thềm
Chơi trăng ngoài thềm
Ý rằng cầu cho, cầu cho trong ấm êm êm ngoài ngoài êm

Bình luận (1)

  1. ĐồngChí1985

    Nhớ thời xưa quá