Đèn khuya

Bình luận (2)

 1. Trần Công Hoà
  Trần Công Hoà
  ...Đèn khuya thấp thoáng mờ nhân ảnh, Thắt thẻo TIM sầu lạnh ý thơ...
  Xin giập đầu cảm tạ Soạn giả VIỄN CHÂU, LAM PHƯƠNG và NGHỆ SĨ ÚT BẠCH LAN !!!
 2. yeunhacdo1971
  Tân nhạc : Lam Phương
  Vọng Cổ : Viễn Châu