Đêm qua nhớ bạn

ĐÊM QUA NHỚ BẠN
Dân ca Quan họ Bắc Ninh
Trình bày: Quý Tráng- Thúy Cải
************************


Đêm i hôm qua mình tôi nhớ i bạn í.
Linh tính a lính tình tinh i, này a có a tôi buồn,
Tôi ớ buồn về ai là chứ tai í tôi nghe .
Tai i tôi nghe giọt dồng hồ nó mấy kêu á là kêu
Thánh í thót í buồn lại tôi ngâm câu thơ,
Dế nó lại giăng i theo, lòng lại tôi thêm buồn.
Lòng tôi i là tôi bối i rối, bối rối a rối về ai,
Bối rối về nỗi chị hai ơ.
Nông có a nỗi này, biết i ngỏ í ơ,
Biết i ngỏ ớ ơ ai song ngỏ cùng ai?

Đêm i hôm qua mình em trỗi dậy
Linh tinh a lính tình tinh i, này a có a em buồn,
Em ơ ớ buồn về ai là chứ tai í em nghe.
Tai i em nghe chim nó kêu á là kêu
khắc í khoải í buồn lại em đánh đàn chơi
Ôi phím lại long mất rồi.
Lòng lại em thêm buồn.
Lòng em ơ là em thưong i nhớ, thương nhớ a nhớ về ai,
Thương nhớ về nỗi anh ba ơ.
Tâm có a sự này, biết i ngỏ í ơ ớ ơ,
Biết i ngỏ ớ ơ ai song ngỏ cùng ai?

Đêm i hôm qua mình em (tôi) thao i thức i.
Linh tinh a lính tình tinh i, này a có a em (tôi) buồn.
Em(tôi) ơ ớ buồn về ai là chứ tai í em(tôi) nghe,
Tai em(tôi) nghe con gà đập cánh là cánh nó gáy i í
Buồn lại đánh ván cờ tiên ôi cờ lại bí nước liền.
Lòng lại em(tôi) thêm buồn.
Lòng em ơ là em bối rối, bối rối là rối về ai
Bối rối về nỗi chị Hai
Nông có a nỗi này, biết i ngỏ í ơ ớ ơ,
Biết i ngỏ ớ ơ ai song ngỏ cùng ai?

Bình luận (2)

 1. quangbn
  Đây là bài tủ của 2 nsut Thúy Cải và Quý Tràng 2 ns này là cán bộ lãnh đạo chủ chốt , Thúy Cải là trưởng đoàn QH Bắc Ninh đã nghỉ hưu , gần đây đoàn mới lên nhà hat QH hiện tại Quý Tráng là giám đốc nhà hát quan họ , đây là 2 ns tài danh bậc nhất của QUAN HỌ bn .
 2. ThanhNguyễn
  ĐÊM QUA NHỚ BẠN
  Dân ca Quan họ Bắc Ninh
  Trình bày: Quý Tráng- Thúy Hường
  ************************
  Đêm i hôm qua mình tôi nhớ i bạn í.
  Linh tính a lính tình tinh i, này a có a tôi buồn,
  Tôi ớ buồn về ai là chứ tai í tôi nghe .
  Tai i tôi nghe giọt dồng hồ nó mấy kêu á là kêu
  Thánh í thót í buồn lại tôi ngâm câu thơ,
  Dế nó lại giăng i theo, lòng lại tôi thêm buồn.
  Lòng tôi i là tôi bối i rối, bối rối a rối về ai,
  Bối rối về nỗi chị hai ơ.
  Nông có a nỗi này, biết i ngỏ í ơ,
  Biết i ngỏ ớ ơ ai song ngỏ cùng ai?  Đêm i hôm qua mình em trỗi dậy
  Linh tinh a lính tình tinh i, này a có a em buồn,
  Em ơ ớ buồn về ai là chứ tai í em nghe.
  Tai i em nghe chim nó kêu á là kêu
  khắc í khoải í buồn lại em đánh đàn chơi
  Ôi phím lại long mất rồi.
  Lòng lại em thêm buồn.
  Lòng em ơ là em thưong i nhớ, thương nhớ a nhớ về ai,
  Thương nhớ về nỗi anh ba ơ.
  Tâm có a sự này, biết i ngỏ í ơ ớ ơ,
  Biết i ngỏ ớ ơ ai song ngỏ cùng ai?  Đêm i hôm qua mình em (tôi) thao i thức i.
  Linh tinh a lính tình tinh i, này a có a em (tôi) buồn.
  Em(tôi) ơ ớ buồn về ai là chứ tai í em(tôi) nghe,
  Tai em(tôi) nghe con gà đập cánh là cánh nó gáy i í
  Buồn lại đánh ván cờ tiên ôi cờ lại bí nước liền.
  Lòng lại em(tôi) thêm buồn.
  Lòng em ơ là em bối rối, bối rối là rối về ai
  Bối rối về nỗi chị Hai
  Nông có a nỗi này, biết i ngỏ í ơ ớ ơ,
  Biết i ngỏ ớ ơ ai song ngỏ cùng ai?