Đêm qua nhớ bạn

ĐÊM QUA NHỚ BẠN
Dân ca Quan họ Bắc Ninh
************************
Đêm i hôm qua mình em nhớ i bạn í.
Linh tính a lính tình tinh i, này a có a em i buồn,
Em ớ buồn về ai là chứ tai í em nghe .
Tai i em nghe giọt đồng hồ nó mấy kêu á là kêu
Thánh í thót í buồn lại em ngâm câu thơ,
Dế nó lại giăng i theo, lòng lại em thêm buồn.
Lòng em i là em bối i rối, bối rối a rối về ai,
Bối rối về nỗi chị hai ơ.
Nông có a nỗi này, biết i ngỏ í ơ,
Biết i ngỏ ớ ơ ai song ngỏ cùng ai?

Đêm i hôm qua mình em trỗi dậy
Linh tinh a lính tình tinh i, này a có a em buồn,
Em ơ ớ buồn về ai là chứ tai í em nghe.
Tai i em nghe chim nó kêu á là kêu
khắc í khoải í buồn lại em đánh đàn chơi
Ôi phím lại long mất rồi.
Lòng lại em thêm buồn.
Lòng em ơ là em thưong i nhớ, thương nhớ a nhớ về ai,
Thương nhớ về nỗi anh ba ơ.
Tâm có a sự này, biết i ngỏ í ơ ớ ơ,
Biết i ngỏ ớ ơ ai song ngỏ cùng ai?

Đêm i hôm qua mình em thao i thức i.
Linh tinh a lính tình tinh i, này a có a em buồn.
Em ơ ớ buồn về ai là chứ tai í em nghe,
Tai em nghe con gà đập cánh là cánh nó gáy i í
Buồn lại đánh ván cờ tiên ôi cờ lại bí nước liền.
Lòng lại em thêm buồn.
Lòng em ơ là em bối rối, bối rối là rối về ai
Bối rối về nỗi chị Hai
Nông có a nỗi này, biết i ngỏ í ơ ớ ơ,
Biết i ngỏ ớ ơ ai song ngỏ cùng ai?

Bình luận (1)

  1. lhn.101263

    Kính đề nghị Ban quản trị kiểm tra, xác nhận và đính chính thông tin: Người thể hiện bài hát này là nghệ sỹ Thanh Hiếu, chứ không phải nghệ sỹ Hải Xuân. Trân trọng!