Đào liễu

ĐÀO LIỄU

Dân ca chèo
Trình bày: Thanh Bình.
***********************

Đào liễu có một mình,
Em đi đâu hỡi cô nàng ơi
Đào liễu có một mình
Ấy kìa hai vai đang còn gánh nặng
Mà để nhật trình, nhật trình đường xa
Dẫu mà tấm áo,tấm áo sồng em

Xếp nếp thời em để trong nhà
Tấm áo, tấm áo sồng em ấy mà xếp nếp,
Thời em để trong nhà.
Ấy còn ba vuông kia kìa nhiễu tím

Mà để phất phơ, phất phơ đội đầu.
Lại còn cái yếm cái yếm điều.em

Yếm hãy thời nay hãy còn màu
Cái yếm, cái yếm điều em thế mà
Yếm hãy thời nay hãy còn màu.
Ấy kìa răng đen cô nàng da trắng
Cái mái tóc đầu cô hãy còn xanh dịu dàng,
Ấy thế, ấy thế mà em.

Ở vậy thời làm sao cho nó đành
Ấy thế, ấy thế mà em quyết rằng

Ở vậy thời làm sao cho nó đành.
Sao không tìm nơi cô nàng kiếm chốn
Mà để thế tình, để thế tình mỉa mai
Chữ rằng sách có chữ rằng
Ới cô nàng ơi, xuân bất mà tái lai

Bình luận (0)