Con nhện giăng mùng

CON NHỆN GIĂNG MÙNG


Chàng về áo để lại đây, áo thời thiếp mặc gối mây thiếp đợi chờ

Ai xui con nhện nó mấy giăng í í mùng, đêm năm trống í canh một mình thiếp tôi chịu hỡi chàng chàng ơi. Đêm năm trống í canh một mình thiếp tôi chịu mà để lạnh lùng, lạnh lùng suốt cả năm. Anh ơi anh chàng hồ ra về. nay thiếp i ì vẫn thăm hỏi i thăm anh ơi anh chàng hồ ra về, nay thiếp i ì vẫn thăm hỏi ì ì thăm i i ì i i í i ì.

Ai đem cái í con người ngọc hỡi chàng chàng ơi, ai đem cái í con người ngọc mà để thung thăng chứ thung í thăng nay chốn này anh ơi anh chàng hồ ra về, xong cởi tấm ì áo để lại đây anh ơi anh chàng hồ ra về, xong cởi tấm ì áo để lại ì i đây i i ì i i í i ì.

Cái tấm áo này thiếp tôi quyết mặc hỡi chàng chàng ơi, cái tấm áo này thiếp tôi quyết mặc mà để gối mây, để gối mây đợi chờ, anh ơi anh chàng hồ ra về, xong vách i ì phấn thơ đề ì thơ anh ơi anh chàng hồ ra về, xong vách i phấn thơ đề ì i thơ i i ì i i í i ì.

Bình luận (2)

  1. MacPhi50
    Nghe giọng hát Minh Phương dịu dàng và trẻ hơn giọng Thanh Ngoan (Mặc dù Thanh Ngoan là hàng cô của MP)
  2. hungdaiduongtb
    hungdaiduongtb
    Điệu Con nhện giăng mùng là điệu hát chèo rất trữ tình, nghe rất hay. Minh Phương hát cũng hay nhưng bản thu do Thanh Ngoan hát được nhiều người ưa thích nhất.