Con nhện giăng mùng

Đóng góp: SaoThuy1949

Bình luận (1)

  1. lhn.101263

    Tiếng hát "cô Tấm xinh đẹp, thảo hiền" Minh Thu thật mẫu mực và tuyệt đỉnh. Đề nghị Hội đồng xét tặng danh hiệu NSND của Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch bổ sung hồ sơ để Nhà nước xem xét, phong tặng danh hiệu cao quý này với NSUT Minh Thu.

    .