Con nhện giăng mùng

Đóng góp: SaoThuy1949

Bình luận (1)

  1. lhn.101263

    Tiếng hát "cô Tấm xinh đẹp, thảo hiền" Minh Thu thật mẫu mực và tuyệt đỉnh. Chúc mừng NSUT Minh Thu vừa được Nhà nước phong tặng danh hiệu NSND lần thứ 9, năm 2019!